Gjenopprettende møte i konfliktrådet

Gjenopprettende prosesser og møter er en viktig del av straffegjennomføringen. Det gir deg en mulighet til å ta ansvar for egne handlinger og til å få snakket ut med de du har konflikter med. Hvis fornærmede i straffesaken ønsker et slikt møte, krever det at du tar ansvar for det du har gjort.

I et gjenopprettende møte vil dere snakke sammen om hva som har skjedd, hvordan det har vært for dere i tiden etter at det skjedde og hva som skal til for at dere kan få det bedre fremover. Å gjenopprette handler om å reparere den skade og urett som har skjedd så godt det lar seg gjøre.

Det kan også være andre som er berørt av lovbruddet enn direkte fornærmede, og som kan ha behov for et gjenopprettende møte med deg. Og det kan være andre som du har behov for å snakke ut med. Sammen med ungdomskoordinatoren kan du finne ut hvem du kan ha behov for å ha gjenopprettende møter med.

Trenger du hjelp i en konflikt?

Finn ditt Konfliktråd eller meld inn saken din til konfliktrådet her.