Ungdomsplanen

Ungdomsplanen skal si hva du må gjøre i din hverdag. Tiltakene i planen har som mål at du ikke skal gjøre nye lovbrudd i framtiden. Du er med på å lage planen. Den må godkjennes av deg, verger og ungdomskoordinatoren. Hvis du får ungdomsstraff kan du ta med deg forsvarer når ungdomsplanen skal lages og signeres. Til siden ser du et eksempel over en samlet oversikt av tiltak i en ungdomsplan.

Trenger du hjelp i en konflikt?

Finn ditt Konfliktråd eller meld inn saken din til konfliktrådet her.