Oppfølgingsteam

Oppfølgingsteamet skal følge deg gjennom hele straffeperioden. Teamet settes sammen av personer som har ansvar for tiltakene i ungdomsplanen.

Teamet kan bestå av personer fra familien din, fra politiet, kriminalomsorgen, skolen, barnevernet, helsevesenet og andre personer som har betydning i livet ditt f.eks. en trener, nabo eller god familievenn.

Skal du gjennomføre ungdomsstraff, skal politiet og kriminalomsorgen alltid delta i oppfølgingsteamet.

Oppfølgingsteamet skal både støtte deg og kontrollere at du følger avtalene i ungdomsplanen.

Trenger du hjelp i en konflikt?

Finn ditt Konfliktråd eller meld inn saken din til konfliktrådet her.