Hva står i politiattesten?

Hvis det er du som er gjerningspersonen og du møter i konfliktrådet, skriver under avtalen som dere kommer fram til – og oppfyller det som står i avtalen – får du ikke annet straff hos politiet.

Men hvis du ikke innfrir avtalen, går saken tilbake til politiet som kan bestemme om de vil gi deg andre typer straff.

eksempel på politiattest

Du slipper også anmerkning på ordinær politiattest dersom du inngår en avtale i konfliktrådet og oppfyller det som står i avtalen. For deg som er under 18 år, vil saken som hovedregel heller ikke bli oppført på det som heter «uttømmende politiattest», men det er noen unntak hvis du begår nye straffbare forhold.

Ungdomsstraff og ungdomsoppfølging har egne regler.

Du kan lese mer om politiattest på ung.no sin nettside 

Detaljert informasjon om politiattest finner du på politiets nettsider.

Trenger du hjelp i en konflikt?

Finn ditt Konfliktråd eller meld inn saken din til konfliktrådet her.