Hva står i politiattesten?

Hvis det er du som er gjerningspersonen og du møter i konfliktrådet, skriver under avtalen som dere kommer fram til – og oppfyller det som står i avtalen – får du ikke annet straff hos politiet.

Men hvis du ikke innfrir avtalen, går saken tilbake til politiet som kan bestemme om de vil gi deg andre typer straff.

eksempel på politiattest

Du slipper også anmerkning på ordinær politiattest dersom du inngår en avtale i konfliktrådet og oppfyller det som står i avtalen. Saken vil heller ikke bli oppført på det som heter «uttømmende politiattest» så lenge du ikke begår nye lovbrudd de neste to årene.

Det kan være enkelte unntak, og ungdomsstraff og ungdomsoppfølging har egne regler.

Du kan lese mer om politiattest på ung.no sin nettside 

Trenger du hjelp i en konflikt?

Finn ditt Konfliktråd eller meld inn saken din til konfliktrådet her.