Koordineringsgruppen (KOG)

Ungdomsstraff og ungdomsoppfølging er straff tilpasset ungdom. Før du eventuelt får en slik straffereaksjon, er det viktig å finne ut om dette er en straff som passer for deg og din situasjon. KOG gir råd til politiet om dette.

I KOG sitter som oftest politiet, politiadvokaten, konfliktrådet, friomsorgen og barnevernet. Noen ganger er representanter fra helse og andre tjenester også med. Du har rett til å spørre om, og få vite, hvilke etater eller tjenester som sitter i KOGen som skal diskutere din straffesak.

For å vite hvilken straff som kan passe best for deg, trenger KOGens deltakere å innhente informasjon om deg fra de etatene de jobber for, og dele informasjonen med hverandre. For eksempel kan KOGens deltaker fra barnevernet snakke med din saksbehandler i ditt lokale barnevern og dele informasjonen om deg i KOG. KOG gjør dette for å finne ut av hva du trenger (hvilke oppfølgingsbehov du har), og hva som bør være med inn i en evt. straffegjennomføring. De som sitter i KOG har ikke lov til å dele videre det de får vite om deg med andre enn KOG-deltakerne (taushetsplikt). Det er bare informasjon som er viktig for en evt. gjennomføring av straffen som skal deles. Hvis du sier nei til å bli diskutert i KOG, kan saken din snakkes om anonymt.

Hvis du får ungdomsstraff eller ungdomsoppfølging, er det konfliktrådet og ungdomskoordinatoren som har ansvar for gjennomføring av denne straffen. KOG kan også dele informasjon og gi råd til ungdomskoordinatoren underveis i en straffegjennomføring.

Trenger du hjelp i en konflikt?

Finn ditt Konfliktråd eller meld inn saken din til konfliktrådet her.