Unge butikktyver er glad for å bli tatt

– Jeg vet dere bruker mye tid og penger på butikktyveri. Jeg synes det er trist å tenke på at jeg har skapt problemer og i tillegg truet en ansatt hos dere. På mange måter er jeg egentlig veldig glad for jeg ble tatt. Dette var med på å snu livet mitt. Takk for at dere ga meg en sjanse til å gjøre opp for meg i Konfliktrådet.

Illustrasjonsbilde: en hånd tar etter småvarer i en klesbutikk

Sitatet er hentet fra et brev en ungdom skrev til butikken han nasket i etter at han hadde løst saken sin i Konfliktrådet. Butikken anmeldte nemlig gutten til politiet. Det ble opprettet en straffesak, gutten ble siktet. Straffesaken kom til konfliktrådet og ble meklet der. Butikkeier og gutten møttes ansikt til ansikt.

Vi er inne i desember, og det er ikke uvanlig at naskeri tar seg noe opp i denne perioden. Jevnt over ser vi en økning i antall naskerisaker som kommer til konfliktrådet i januar, fordi det tar noe tid etter at hendelsen har skjedd, til påtale og til at saken blir oversendt Konfliktrådet.

– I konfliktrådet har vi ca. 600 saker årlig som handler om naskeri, og mange av dem har unge gjerningspersoner. Når disse ungdommene møter til mekling hos oss, er målet at de skal snakke sammen og komme fram til hva de kan gjøre for at de kan legge saken bak seg, forteller informasjonssjef Gro Jørgensen.

Hun berømmer butikkeiere som bruker tid i en hektisk hverdag til å møte ungdom og gir dem en innsikt i hva det kan bety for framtiden deres dersom de fortsetter å stjele.

–  Konfliktrådet behandler sakene raskt. I gjennomsnitt tar det tre-fire uker fra saken mottas i konfliktrådet til den avsluttes, og mange gir uttrykk for at det er godt å kunne gjøre opp for seg på en skikkelig måte. Ofte skjer jo naskeriene i nærmiljøet, og da er det fint å kunne gå innom butikken seinere, uten å være engstelig for hva som skal skje – både for butikkpersonalet sin del – og for den som gjorde noe dumt, sier Jørgensen.

Mekling i Konfliktrådet er gratis, og en tjeneste som tilbys alle, uansett alder. Her kan du lese mer om hva som skjer før, under og etter et meklingsmøte.