Vi søker flere meklere i Nordland!

Motiveres du av å hjelpe mennesker, og å bidra til god dialog? Da er kanskje vervet som mekler noe for deg.

Vi søker nye meklere to steder i Nordland: området rundt Brønnøysund og området rundt Narvik/Ofoten.
Søknadsfristen er 20. mai.

Hvordan er det å være mekler?

Å være mekler er en interessant og samfunnsnyttig oppgave, der du møter mennesker i alle aldre og situasjoner som ønsker å snakke med andre for å løse konflikter eller uenigheter.

Som mekler lærer du mye om konfliktløsning, men også mye om deg selv. Meklerens rolle er å være en upartisk tilrettelegger i en konflikt mellom to eller flere parter. mekler har ansvar for å ta kontakt med partene i saker, gi informasjon via forsamtaler, lede meklingsmøtet, mekle mellom partene og godkjenne avtalen partene kommer fram til.

Betalt verv

Å være mekler i konfliktrådet er et betalt verv som lønnes med en timesats på kr. 225,-. Arbeidet foregår stort sett på ettermiddags- og kveldstid. Dette styrer du selv med partene. Vi gjør oppmerksom på at dette ikke er en fast stilling, men et verv som godtgjøres.

Ikke krav til formell utdanning

Konfliktrådet er en lekmannsordning der det ikke stilles formelle krav til utdanning eller praksis, men det legges stor vekt på personlig egnethet.

Konfliktrådet Nordland består i dag av 50 meklere. Vi ønsker en bredt sammensatt meklergruppe med hensyn til alder, kjønn og bakgrunn som gjenspeiler lokalsamfunnet der du bor. Personer med annen etnisk bakgrunn oppfordres til å søke.

Som mekler vil du oppnevnes i vervet for fire år av gangen, og vi søker etter personer som har interesse for, og ikke minst tid til vervet.
Søkerne må være over 18 år, ha plettfri vandel, og god norsk skriftlig og muntlig formidlingsevne.

Obligatorisk grunnopplæring (4+3+1 dager) vil bli gitt før oppnevning, samt regelmessig oppfølging individuelt og sammen med de andre meklerne i konfliktrådet.

Mer informasjon

For nærmere informasjon kan du ta kontakt med leder Mona Hammerfjeld på tlf. 975 13 336, seniorrådgiver Irén Nilsen på tlf. 952 79 083 eller rådgiver Monica Bomnes Forsland på tlf. 450 27 925.

E-post: post.nordland@konfliktraadet.no

For å bli enda bedre kjent med Konfliktrådet kan du besøke oss på konfliktraadet.no. Her kan du lese om våre tilbud, se på videoer fra
anonymiserte reelle saker og høre mer om hvordan vi jobber på Konfliktrådspodden.

Søknadsfrist: 20. mai 2024