Gjennom mer aktiv og målrettet kommunikasjon skal vi gjøre det enklere for våre brukere, samarbeidspartnere og befolkningen i sin helhet å ha et klart bilde av hva konfliktrådet kan tilby, og hvilken merverdi vi tilfører våre brukere og samfunnet.

For at flere parter skal få saken sin behandlet i konfliktrådet skal vi samarbeide godt med politi- og påtalemyndighet. Vi vil blant annet etablere og følge opp samarbeidsavtaler med politi og påtalemyndighet, slik at de egnede sakene blir sendt til konfliktrådet.

En god straffegjennomføring i konfliktrådet er avhengig av at vi har et godt samarbeid med velferdstjenesten. Konfliktrådet vil delta i forpliktende samarbeid med ulike aktører både sentralt og lokalt.