Brukerne skal oppleve konfliktrådet som tilgjengelig og forutsigbart. Vi skal ha lik kvalitet i våre tjenester uavhengig av hvor i landet brukerne bor.

Vi skal jobbe for likeverdige tjenester gjennom enhetlig praksis. Vi skal ha hensiktsmessige og effektive prosesser, tilstrekkelig kompetanse og klare retningslinjer som definerer god praksis.

Vi skal etablere systemer som legger til rette for lik oppfølging av meklerne, mangfold i meklingskorpset og at meklerne har god kompetanse til å håndtere stadig mer alvorlige saker.

Vi skal fortsette å utvikle digitale tjenester som profesjonaliserer og effektiviserer driften, samtidig som vi skal utvikle tjenestene våre til å møte forventinger fra brukere og samarbeidspartnere