Opptak av konferansen er tilgjengelig her. Målet for konferansen var å øke kunnskap om forebygging av vold i nære relasjoner, både fra et forskningsperspektiv og fra praksis. Målgruppe for konferansen var ansatte i hjelpeapparatet, frivillige

Vi har laget en lang hovedfilm (på ni minutter) og fire korte (på ca. to minutter hver). Dere står fritt til å ta dem i bruk og dele dem, og dere finner dem alle på

Konfliktrådet har til oppgave å mekle mellom parter i en konflikt. Dette gjelder både saker overført fra politiet og saker som partene selv henviser. Ved mekling møtes partene på et nøytralt sted hvor de gis
Gammel side, Du finner oppdatert side for Politiet og meld inn sak her: Meld inn sak til Konfliktrådet – Politiet Finn ditt konfliktrådMeld inn sak til konfliktrådet
To personer i podcast-studio
Mange tror at de som sitter i fengselet er tøffe lovbrytere uten følelser, mens ansatte som møter de straffedømte hver dag kan fortelle om dårlig samvittighet, anger og skam over det de har påført andre.
Meklernes oppgave er å legge til rette for dialog mellom partene. Dette gjøres i forsamtaler og direkte møter. Konfliktrådene benytter seg av mekling som metode. Konfliktrådet er en lekmannsordning der det ikke stilles formelle krav