For Politiet - Meld inn sivil sak til Konfliktrådet

I enkelte saker kan det være mer hensiktsmessig for partene å melde saken direkte til konfliktrådene, uten å gå veien om å anmelde forholdet.
Politiet kan bistå partene i fylle ut dette skjema.

Din kontaktinformasjon som henviser av sak til Konfliktråd