Resultater fra konfliktrådenes brukerundersøkelse

Alle som har møtt i konfliktrådet får tilsendt brukerundersøkelsen hvis de samtykker til det og resultatene publiserer vi på denne siden.

Konfliktrådenes brukerundersøkelse 2021

Konfliktrådens brukerundersøkelse 2020

Konfliktrådenes brukerundersøkelse 2019

Konfliktrådenes brukerundersøkelse 2018

Konfliktrådenes brukerundersøkelse 2017

Trenger du hjelp i en konflikt?

Finn ditt Konfliktråd eller meld inn saken din til konfliktrådet her.