Resultater fra konfliktrådenes brukerundersøkelse

Alle som har møtt i konfliktrådet får tilsendt brukerundersøkelsen hvis de samtykker til det og resultatene publiserer vi på denne siden.

Konfliktrådenes brukerundersøkelse 2017

Konfliktrådenes brukerundersøkelse 2018

Konfliktrådenes brukerundersøkelse 2019

Trenger du hjelp i en konflikt?

Finn ditt Konfliktråd eller meld inn saken din til konfliktrådet her.