Digitale SLT-samlinger i 2021

2. mars 2021

Uformelle samtalen i system gjennom frokostmøter i Nes, Ida Eliseussen, SLT-koordinator i Nes kommune

Rana kommunes erfaringer med å ta sosiale medier i bruk, Rune Bang, SLT-koordinator i Rana kommune

U-16 saker i Tromsø og samarbeidet mellom SLT og Konfliktrådet i Tromsø, Bjarne Woll, SLT-koordinator i Tromsø

1. juni 2021

09:00:   Velkommen og en kort innledning til dagen

09:05:   Hege Hansen, bydel Søndre Nordstrand:  «Roundtable meetings»

09:30:   Anne-Kristin Imenes, psykolog og spesialist i barne- og ungdomspsykologi: Robust ungdom i Indre Østfold, som er et prosjekt som hun har utviklet og leder. Robust Ungdom: https://www.io.kommune.no/tjenester/skole-og-utdanning/robust-ungdom/om-robust-ungdom/

09:55    10 min pause

10:05:   Elliot Jørpeland, Stavanger: Informasjonsdeling i en pandemisituasjon – Animasjonsfilmer for ungdom og webinar for ansatte https://www.youtube.com/watch?v=ZSQ4TFpiFng&t=9s

10:30:   Linn Frenningsmoen, Sfk: Konfliktrådets og SLTs nye nettsider

10:50:   Avsluttende kommentarer og innspill til kommende møter.

7. september 2021

09:00:   Velkommen og en kort innledning til dagen

09:05:   Heidi Herum, SLT- koordinator Bamble kommune: Herre Ung

09:30:   Hilde Ødemark, SLT- koordinator Vestre Toten kommune:  «Vi ser hverandre i Vestre Toten kommune»

09:55:   10 min pause

10:05:   Gjertine Hognestad og Anja Rygg Ulriksen fra Hå kommune: Sommerferie for ungdom

10:30:   Anja Øvrebø Brotnow fra Nittedal kommune: Tilskuerrollen som tema på foreldremøter for 8. og 9. trinn.

10:50:   Avsluttende kommentarer og innspill til kommende møter.

7. desember 2021

Utsatt og erstattet med SLT-konferansen.

Ønsker du kontakt?

Finn din lokale SLT-koordinator, eller ta kontakt med oss.