Digital SLT-samling 1. mars 2021

På den første digitale SLT-samlingen hadde vi følgende program:

Ida Eliseussen, SLT-koordinator i Nes kommune, fortalte om hvordan de har satt den uformelle samtalen i system gjennom frokostmøter i Nes.

Rune Bang, SLT-koordinator i Rana kommune, orienterte om hvordan Rana kommune har tatt sosiale medier i bruk og hvilke erfaringer de har med dette.

Bjarne Woll, SLT-koordinator i Tromsø, holdt et innlegg om U-16 saker i Tromsø sammen med sin samarbeidspartner i Konfliktrådet i Tromsø.

Ønsker du kontakt?

Finn din lokale SLT-koordinator, eller ta kontakt med oss.