SLT-konferansen 2021

Den 7. desember ble den årlige SLT-konferansen avholdt digitalt. Konferansen er en årlig fagkonferanse og møteplass for SLT-koordinatorer. Fikk du ikke med deg årets konferanse? Da kan du se den i opptak.

Tegnet illustrasjon av en SLT-koordinator

Da konferansen ikke lot seg gjennomføre fysisk i fjor, håpet vi i det lengste å kunne invitere til en fysisk samling i år, men sånn ble det dessverre ikke i år heller.

Men takket være gode digitale løsninger fikk vi i år anledning til å gå bredt ut, og kunne invitere inn flere deltagere enn det vi vanligvis har mulighet til.

Så i tillegg til SLT- koordinatorer og ansatte i konfliktrådene, kunne deltagere fra departement, politiet, kriminalomsorg, frivillige lag og foreninger, samt en rekke tjenester innen kommunal og statlig forvalting følge konferansen på skjermen. Rundt 500 personer logget seg på.

Tema for årets konferanse var vold og kriminalitet bland barn og unge.

De faglige innleggende ga oss et godt innblikk i hva som skjuler seg bak statistikk som skaper overskrifter i avisene. Vi fikk høre hvordan man skal forstå de nasjonale tallene om kriminalitet blant unge. Det ble trukket frem gode eksempler på metodikk man kan ta i bruk for å  skaffe seg mer kunnskap lokalt. Videre ble det gitt et innblikk i hvordan man kan legge til rette for gode møter og ikke minst for å involvere og hjelpe de unge.

Fikk du ikke med deg konferansen?  Da har du mulighet til å se den i opptak.

Se opptak av konferansen her 

 

Hva syns du om årets digitale konferanse? Gi oss gjerne tilbakemelding her 

 

Program 

TidInnhold Innledere
10:00Åpning ved direktør for Sekretariatet for Konfliktrådene Christine Wilberg og Justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl
Knut Skedsmo og Anja Bakkeli, seniorrådgivere, Sekretariatet for konfliktrådene ønsker velkommen
10:10Trender i  vold og kriminalitet blant barn og ungeLars Roar Frøyland, forsker II, Oslo Met
11:10Presentasjon av rapporten "Unge voldsutøvere i Trondheim" Hvorfor øker volden, sier de unge, foresatte, politiet og hjelpeapparatet? Even Ytterhus og Tor-Kristian Stinessen, SLT-koordinatorer, Trondheim kommune
11:40Konfliktrådets arbeid i saker som omhandler vold og kriminalitetTurid Rendum, ungdomskoordinator og Ingrid Bårdstu, rådgiver, Konfliktrådet i Trøndelag
12:50ForebyggingsstrategienPolitiinspektør Janne Stømner, Politidirektoratet
13:20Oppsøkende sosialt arbeid og brukermedvirkning i møte med utsatt ungdom Arve Howlid, SLT-koordinator i Tønsberg og fagpolitisk ansvarlig i styret for Landsforeningen for oppsøkende sosialt ungdomsarbeid.
13:50Takk for i dag!Knut Skedsmo og Anja Bakkeli, seniorrådgivere, Sekretariatet for konfliktrådene