Konfliktrådet med kontordag i Agder Fengsel

Innsatte og domfelte skal i løpet av straffegjennomføringen få informasjon og tilbud om gjenopprettende prosess, slik det er beskrevet i straffegjennomføringsloven § 2. Konfliktrådet Agder prøver ulike måter for å oppfylle dette på.

– Konfliktrådet Agder har hatt lang og god erfaring med å samarbeide med fengslene i Agder, forteller seniorrådgiver Nina Therese Solberg.

-Når Agder Fengsel ble nyetablert med fire fengsler på fire lokasjoner, noen med høyt sikkerhetsnivå og noen svært åpne, måtte vi tenke nytt.

Nina Therese Solberg sier at konfliktrådet har et nært samarbeid med tilbakeføringskonsulenter i fengslene, og viser også til at konfliktrådet og Agder Fengsel har en samarbeidsavtale i bunn. I samarbeidsavtalen er det blant annet nedfelt at Konfliktrådet skal gi informasjon til ansatte og innsatte, delta på servicetorg i fengslene og ta imot henvendelser digitalt eller over telefon når en innsatt ønsker å melde inn en sak. Ansatte skal også kunne ringe konfliktrådet og drøfte mulige saker.

Nina Therese Solberg i Konfliktrådet Agder

– Men at konfliktrådet nå også prøver ut å ha en kontordag i fengselet er noe helt nytt. Tanken er jo at dette skal føre med seg at det blir en veldig lav terskel for innsatte å ta kontakt for å melde inn saker, sier Nina Solberg.

– Foreløpig har vi avtalt to slike kontordager i løpet var våren 2023. I tillegg skal vi også utvikle digitale servicetorg-løsninger i fengslene.

Kontordag i Agder fengsel så dagens lys 2.mars 2023.  Solberg forteller at dagen startet sammen med fengselets tilbakeføringskoordinator. De besøkte de ulike tilbudene innsatte har til å ta utdanning/fagbrev, og pratet med innsatte og ansatte på avdelingene. Alle boenhetene ble også besøkt, selv om ikke alle var interessert i en prat, for det var VM og skistafett på TV akkurat på samme tid.

-Det ble en dialog med et par innsatte som ønsket å melde inn saker, forteller Solberg.

Men det aller viktigste var kanskje alle de uformelle samtalene som foregikk i løpet av kontordagen med innsatte og ansatte.

-Jeg tenker at alle fikk en høyere bevissthet om hva konfliktrådet er og hva konfliktrådet kan tilby den enkelte, sier Solberg, og ser fram til neste «kontordag» i  Agder Fengsel.

Vil du lære mer om samarbeidet vårt med norske fengsler?

På konfliktraadet.no finner du mer informasjon

Les mer