Bruk av konfliktrådet og gjenopprettende prosess for domfelte

Konfliktrådet kan legge til rette for møter mellom mennesker som er i konflikt med hverandre eller har behov for å snakke sammen etter et lovbrudd.

Innsatte og domfelte skal i løpet av straffegjennomføringen få informasjon om- og tilbud om gjenopprettende prosess, slik det er beskrevet i straffegjennomføringsloven § 2. For at domfelte skal få god informasjon er det utarbeidet informasjonsmateriell.

I samarbeid med ansatte i kriminalomsorgen har konfliktrådet laget en informasjonsfilm, brosjyre og plakat. Brosjyren og plakaten er oversatt til flere språk, se under.

I filmen forteller ansatte i kriminalomsorgen om sine erfaringer med gjenopprettende prosess.

Filmen og brosjyren vil være nyttig for domfelte, ansatte i kriminalomsorgen og for instanser som samarbeider med konfliktrådet og kriminalomsorgen før-, under- eller etter straffegjennomføring.

Konfliktrådets tjenester er frivillig og gratis, og konfliktrådet kan ordne med tolk.

I brosjyren kan du lese om hva som skjer om du ber om hjelp fra konfliktrådet og hvem du kan kontakte.

Brosjyren og plakaten er også oversatt til flere språk:

Brosjyre:

Plakat:

Norsk Norsk
Nordsamisk / Sami Nordsamisk / Sami
Polsk / Polish Polsk / Polish
Engelsk / English Engelsk / English
Urdu Urdu
Gjenopprettende møte – meklingsmøte

Møte i konfliktrådet kan åpne for en mulighet til å snakke ut eller ordne opp.

  • Møtene ledes av upartiske meklere. Alle har taushetsplikt om det som sies i møtet. Partene møter frivillig, og kan ha med seg en støtteperson. Møtene er tilpasset partenes behov.
  • Meklerne vil spørre om hva de ulike partene har opplevd, hva de tenker, føler og hva de ønsker å gjenopprette for å kunne komme seg videre i livet.
  • Hensikten er at partene gjennom dialog kan finne fram til gode løsninger enten det gjelder å gjøre opp for konkrete lovbrudd, eller gjenopprette mellommenneskelige relasjoner.
  • Konfliktrådet har ansvar for å tilrettelegge møtene og sørger for at alle føler seg ivaretatt og trygge.