Hvorfor konfliktrådet?

Hvis du er i en konflikt med noen, har begått en straffbar handling eller selv blitt utsatt for en slik handling, kan det å møte den andre ansikt til ansikt, gjøre at du lettere kan få bearbeidet hendelsen og legge det bak deg.

Møtet i konfliktrådet som ledes av en eller to upartiske meklere, gir deg en mulighet til å snakke med den andre. Du får si det du ønsker, og du kan stille de spørsmålene du vil. Gjennom møtet får du innsikt i hva den andre tenker og mener om det som har skjedd. Du får innflytelse på hva som skal stå i en eventuell avtale.

Konfliktrådet

Hvis man kommer til enighet, så kan avtalen inneholde praktiske gjøremål som skal iverksettes, økonomisk erstatning eller være en såkalt forsoningsavtale der partene enes om en avtale begge kan godta. Avtalen kan blant annet inneholde hvordan de skal forholde seg til hverandre i framtida.  Les mer om avtaler i konfliktrådet her.

Konfliktrådet er en mulighet for å få ordet opp eller ta ansvar.
Konfliktrådet jobber etter prinsippet om Restorative Justice (RJ) som er «gjenopprettende prosess» på norsk. Ved at alle forteller hva som har skjedd, hvordan handlingen har påvirket dem og hva som skal til for å reparere «skaden», kan det bli lettere å legge det vonde, det konfliktfylt bak seg. Det kan skje gjennom dialogen når partene møtes ansikt til ansikt.

Både straffesaker og sivile saker behandles i konfliktrådet. Tjenesten er gratis og tilbys over hele landet. Det gjennomføres en eller flere forsamtaler med mekler før møtet.

Les også « - Trenger å få livet mitt tilbake som det var»

Trenger du hjelp i en konflikt?

Finn ditt Konfliktråd eller meld inn saken din til konfliktrådet her.