SLT-modellen: Den viktige samhandlingen

Andre samarbeidspartnere

I tillegg til de ressurser som finns internt i kommunen og i politiet er det en flere instanser som har som oppgave å støtte og hjelpe kommunene i det forebyggende arbeidet.

Eksempler på nyttige samarbeidspartnere:

KoRus har syv kompetansesenter fordelt rund i landet. De har som oppgave å styrke kunnskapen og kompetansen på rusfeltet. De tilbyr alt fra opplæring, hjelp til kartlegging av utfordringen og veiledning av små og store utfordringer. De fleste SLT- koordinatorene har et  samarbeid med dem.  

De regionale ressurssentrene om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging er en ressurs for deg som i ditt arbeid møter mennesker berørt av vold og seksuelle overgrep, traumatisk stress, migrasjon eller selvmordsproblematikk. RVTS tilbyr oppfølging, kurs og konferanser og har i tillegg nyttige nettressurser. 

Media som samarbeidspartner

De lokale mediene har en viktig rolle i å belyse forhold av betydning for innbyggerne i kommunen. Et godt forhold til media kan derfor være til god hjelp. Dette vil kunne gjøre det mulig å sette utfordringer på dagsorden og synliggjøre det forebyggende arbeidet som gjøres. Det sies ofte at det forebyggende arbeidet er lite synlig, fordi det er langsiktig og preget av tålmodig arbeid, små steg og resultater det kan være vanskelig å tallfeste. Samtidig er rus- og kriminalitetsforebyggende arbeid alltid aktuelt, og er et tema svært mange er opptatt av.

Det er journalistens oppgave å være kritisk, og det er viktig å ha respekt for dette. Samtidig kan SLT-koordinator ha stor innvirkning på hvordan en sak blir fremstilt ved å være konstruktiv, tålmodig og sette journalisten godt inn i saken.

Håndtering av mediene varierer mellom kommunene. Det er derfor viktig å avklare roller og sette seg inn i gjeldende kommunikasjonsstrategier. Kontakt gjerne kommunikasjonsansvarlig i kommunen før du uttaler deg til pressen.

Ønsker du kontakt?

Finn din lokale SLT-koordinator, eller ta kontakt med oss.