Hva er ungdomsoppfølging?

Ungdomsoppfølging er en straffereaksjon spesielt for ungdom. Det er domstolen eller politiet som bestemmer hvor lenge reaksjonen skal vare.

Ungdomsoppfølging kan vare opptil ett år, lengden avhenger blant annet av hvor alvorlig lovbruddet er.

Lurer du på hva slags krav som stilles til deg, og hva som kan skje hvis du ikke klarer eller vil følge opp din ungdomsplan?

Hvis du avslutter ungdomsoppfølgingen før du er ferdig, vil domstolen eller politiet behandle saken på nytt og avgjøre hva som vil skje videre.

Trenger du hjelp i en konflikt?

Finn ditt Konfliktråd eller meld inn saken din til konfliktrådet her.