Aktuelt

Stjelingens høytid

Det nærmer seg jul, og for mange er dette årets høydepunkt. Dessverre gjelder det også de som begår butikktyveri.

Les mer

Møter mellom mennesker – for et tryggere samfunn

Til slutt denne gjenopprettende uka vil vi få trekke fram visjonen for konfliktrådets arbeid: “Møter mellom mennesker – for et tryggere samfunn”, og tillate oss å se inn i krystallkula for veien videre. Er gjenopprettende prosess et håp for framtida?

Les mer

5 meklere om gjenopprettende metode

Det er Restorative Justice Week, og fokuset er rettet på gjenopprettende metode. Med dette fokuset ønsker vi å snakke med de som står dette kanskje aller nærmest, nemlig meklerne våre.

Les mer

Den gjenopprettende uken er i gang!

Den tredje uken i november er en riktig så viktig uke – det er nemlig uken som årlig retter fokus på gjenopprettende prosess. Metoden vi bruker i flere tusen meklingssaker årlig her i Norge. La oss ta et hurtig dypdykk i hvordan vi havnet her vi er i dag!

Les mer

Forløseren av den gode samtalen

For tidligere jordmor Berit Bjørgum Næss var det naturlig å fortsette å hjelpe mennesker, selv etter hun gikk av med pensjon. Hjelpen gikk nå over til å forløse den gode samtalen, som mekler i konfliktrådet Trøndelag.

Les mer

Når erkjennelsen uteblir før meklingsmøtet

Vilkår for behandling av straffesaker i konfliktrådet er blant annet at straffeskyld må anses bevist, og at siktede erkjenner de faktiske forholdene. Men konfliktrådet mottar mange henlagte saker fra politiet, der det ikke alltid er like lett å få frem erkjennelse og ansvar i saken som skal mekles. Mekler skal være upartisk, og kan i noen tilfeller kjenne på at «det gode meklingsmøtet» henger i en tynn tråd. I formøter kan ungdom være lite villig til å erkjenne noe som helst, samtidig som verge støtter sine håpefulle i at de er uskyldige.

Les mer

Hekta på meklerrollen

For Laila Håvik startet tilværelsen som mekler da hun i småbarnsfasen ønsket et fleksibelt verv. Småbarnsfasen gikk over, men mekler er hun enda. Hva driver noen til å fortsette i meklerrollen, år etter år? Mekleren fra Rosendal deler gjerne.

Les mer