Aktuelt

Bilde av mekler Tom Lillebø

Når noen ødelegger for andre

Konfliktrådet mottok 530 saker som omhandlet skadeverk i 2021. Hvorfor kaster noen egg på hus og biler, tenner opp fyrverkeri i søplebøtter og sprenger postkasser, knuser ruter eller tagger ned et helt boligområde? Hva gjør konfliktrådet med slike saker?

Les mer

Ny konfliktrådsleder i Øst

Jan Strømnes (56 år) er ny konfliktrådsleder i Øst. Nå gleder han seg til å komme skikkelig i gang med oppgaven. – Siden jeg kommer «utenfra» vil jeg bruke litt tid på å bygge meg opp faglig, i tilstrekkelig grad til å være en sparringpartner for Øst sine rådgivere, meklere og ungdomskoordinatorer.

Les mer

Statssekretær opptatt av konfliktløsning

John-Erik Vika, statssekretær i justis- og beredskapsdepartementet, besøkte torsdag 10. februar konfliktrådet Sør-Øst, i lokalene til sekretariatet for konfliktrådene. Statssekretæren uttrykte stor interesse for konfliktløsning, og mulighetene det gir for enkeltmennesker og lokalsamfunn.

Les mer
Bilde av Berit Hilmarsen som politistudent i 1978 og fra i dag.

Ønsker obligatorisk mekling

Berit Hilmarsen har hele 40 års erfaring fra politiet og er nå mekler i konfliktrådet på tredje året. Hun mener det burde vært obligatorisk mekling i alle saker der det er begått et lovbrudd. – Det er kanskje det viktigste jeg vil understreke fra et tidligere langt politiliv og min nåværende meklerfunksjon.

Les mer
Teamsbilde som viser ung.no-redaksjonen

Konfliktrådet svarer på ung.no

Konfliktrådet er ein del av svartenesta til ung.no – ein populær kanal for å ungdom mellom 13–20 år vende seg til. Det er mykje frustrasjon, redsel og sårbarheit i spørsmåla konfliktrådet tek imot, men òg mykje vilje til å ta ansvar. Svarpanelet forsøker å gi eit så raskt, konkret og godt svar som mogleg.

Les mer
Bilde av Ingri Heggli

Ingrid Heggli – derfor ble jeg mekler i konfliktrådet

Ingrid Heggli er en har åtte års erfaring fra arbeid med integritetskrenkende kriminalitet, og er mekler for konfliktrådet. – Jeg tror på den gjenopprettende dialogen for å få bearbeidet hendelser og komme seg videre i livet- både for utøver og fornærmede.

Les mer
Tegnet illustrasjon av en SLT-koordinator

SLT-konferansen 2021

Den 7. desember ble den årlige SLT-konferansen avholdt digitalt. Konferansen er en årlig fagkonferanse og møteplass for SLT-koordinatorer. Fikk du ikke med deg årets konferanse? Da kan du se den i opptak.

Les mer
Illustrasjonfoto: en arm med hansker og et brekkjern.

Ny dansk forskning:

– Konfliktråd virker overveldende godt

De første resultatene fra et større dansk forskningsprosjekt om bruk av konfliktråd i Danmark, er klare. Forskerne konkluderer med at ordningen har meget stor positiv effekt for både fornærmede og gjerningspersoner i straffesaker.

Les mer
Bilde av ungsommen i fully røykdykkerutstyr.

Fikk kjenne lovbruddet på kroppen

I fjor var "Sander" med på å starte en brann som la et næringsbygg i ruiner. Da straffegjennomføringen skulle avsluttes fikk han kjenne på hvordan brannmannskapene har det når alarmen går.

Les mer