Aktuelt

En litt annerledes meklertilværelse på Svalbard

Det som skulle bli et etterlengtet arbeidsopphold på magiske Svalbard endte som permanent tilværelse for fysioterapeut og mekler Kristin Furu Grøtting. Hva er motivasjonen som har holdt henne i rollen som mekler i 17 år – og attpåtil på Svalbard?

Les mer

Flertallet gjennomfører ungdomsstraffen – det er veldig bra!

Fredag 14. april lød VGs lederartikkel "Straff er ikke frivillig". Lederen kommenterte at 3 av 10 som er idømt ungdomsstraff i Oslo ikke gjennomfører, og skribenten mente at dette er et likhetstegn med at de resterende som ikke fullfører ungdomsstraff slipper unna uten konsekvenser. Dette bildet har både vi i konfliktrådet og barneombudet behov for å nyansere, og fortelle hvorfor vi bør se oss svært fornøyde med at hele 7 av 10 fullfører, og begår lite eller ingen kriminalitet i ettertid.

Les mer

«Plutselig kom det en tryllekunstner» del 2

Inn døren til Konfliktrådet Trøndelag kommer Sarmed Saify. Ulastelig antrukket i dressjakke, med et stort smil og deler ut klemmer til alle ansatte. Akkurat slik han var da han jobbet som ungdomskoordinator i Konfliktrådet.

Les mer

«Plutselig kom det en tryllekunstner»

Er det mulig å finne egnede saker i alle fengselsavdelinger? Kriminalomsorgen forvalter mange ulike soningsformer, fra samfunnsstraff, fotlenke/elektronisk kontroll, og ND (narkotikaprogram med domstolskontroll) i friomsorgen, til åpne fengsel med lavere sikkerhetskontroll, lukkede fengsel med høy sikkerhetskontroll og avdelinger med forvaringsdømte.

Les mer

Konfliktrådet med kontordag i Agder Fengsel

Innsatte og domfelte skal i løpet av straffegjennomføringen få informasjon og tilbud om gjenopprettende prosess, slik det er beskrevet i straffegjennomføringsloven § 2. Konfliktrådet Agder prøver ulike måter for å oppfylle dette på.

Les mer

Noe magisk som skjer

Denne gangen er det Aaron Davis Kirya-Atabala som presenteres i spalten «Derfor ble jeg mekler i konfliktrådet».

Les mer