Aktuelt

Meklerportrett fra nord

Mange opplever å ha litt for mye ledig tid når man går fra arbeidslivet til pensjonisttilværelsen. For tidligere politimann Per var det et ganske åpenlyst valg å bli mekler i konfliktrådet, og dermed fortsette i sporet som konfliktmekler.

Les mer

Trygg skolestart

Skolestart er rett rundt hjørnet, og mange venter i spenning på hvordan det vil gå. Enten om det er snakk om å begynne i en ny klasse, et nytt trinn, på en helt ny skole – eller å starte nok et år i samme miljø som tidligere. Som foreldre ønsker man, og forventer, at læringen skal foregå på en trygg arena. At elevene skal fungere sammen, at lærerne skal undervise i temaer en vil få bruk for, og at sluttproduktet blir fine, reflekterte mennesker. Men hvordan kan dagens skoler påse at læringen faktisk skjer innenfor trygge rammer? At elevene reflekterer selv, og på denne måten lærer seg både konflikthåndtering og mestring?

Les mer

Konfliktrådets beste tips for å kjøle seg ned i sommer

Sommerferien er i gang for mange, og for andre rett rundt hjørnet. Forventninger om late dager, lave skuldre og maksimalt med hygge er på plass, gjerne kombinert med planer om hytteturer, utflukter til varmere strøk og samvær med familie og venner. Det oppstår vel ikke konflikter når man bare skal hygge seg – eller?

Les mer

9 år og 200 konflikter senere

Tidlig i 2014 sitter Trond Jakobsen i et intervju. Han har søkt om å bli mekler i konfliktrådet, inspirert av det medmenneskelige aspektet ved jobben. Og jobben får han. I juni 2023 har Trond fått tilsendt sin 200 sak som mekler, og i den anledning har vi tatt en prat med den erfarne konfliktløseren.

Les mer

«Jeg klarte det!»

- Den første saken jeg meklet alene, var en naskerisak. Det var et fantastisk møte mellom partene. I møtet fikk begge åpnet seg og snakke fritt om sine følelser. De møtte hverandre med forståelse. Etter møtet, når partene hadde gått, gjorde jeg en ganske tydelig vinnerposering med knyttneven. Det var da jeg så kameraet som pekte rett på meg. Jeg fikk et morsomt smil fra vekteren i resepsjonen da jeg gikk ut.

Les mer

Håp om flere hatytringer i konfliktrådet?

Hatefulle ytringer kan en utsettes for på ulike sosiale arenaer; på skolen, i arbeidslivet, på offentlig transport, i utelivet, på internett eller i andre situasjoner. Hatprat er ikke bare ubehagelig, det kan også være ulovlig og få alvorlige konsekvenser – både for den eller dem som hatet er rettet mot, og for samfunnet som helhet. Konfliktrådet har gode erfaringer med å tilrettelegge for møter mellom parter i slike saker, og ser at det hjelper den fornærmede med å komme seg videre.

Les mer

Barne- og ungdomskriminalitet i Oslo 2022

I går ble rapporten «Barne- og ungdomskriminalitet i Oslo 2022 - Utfordringer i ulike geografiske områder»  lansert på den årlige SaLTo-konferansen, som denne gangen ble avholdt på Deichmann i Bjørvika. Rapporten er skrevet av Annica Allvin og Tara Søderholm ved Felles enhet for forebygging (FF) og Oslo Politidistrikt.

Les mer

Tilskuddsmidler

Årets tilskuddsmidler er fordelt

På vegne av Justis- og beredskapsdepartementet forvalter konfliktrådet tre tilskuddsordninger; tilskudd til å forebygge radikalisering og voldelig ekstremisme, tilskudd til å forebygge og bekjempe vold i nære relasjoner og tilskudd til å forebygge kriminalitet. Nå er årets midler fordelt og her følger en kort oppsummering.

Les mer

Ungt besøk i konfliktrådet

Sekretariatet for konfliktrådene fikk den siste uken i mai en todagers visitt av åttendeklassingen Oda. Anledningen var jobbskygging i regi av ungdomsskolen hennes i Horten – og vi håper hun sitter igjen med gode inntrykk av hvordan arbeidslivet kan se ut. Noen av hennes tanker har vi fått innblikk i, blant annet om konfliktrådets metode faktisk fungerer, hvordan vi kan forbedre oss og hvordan nå ut til en yngre aldersgruppe.

Les mer