Dokumenter og publikasjoner

Veileder om interkommunalt samarbeid

Denne veilederen gjør rede for reglene for vertskommunesamarbeid, kommunalt oppgavefelleskap og interkommunalt politisk råd. I tillegg har veilederen generelle kapitler om muligheter og begrensninger for interkommunalt samarbeid og kjennetegn på ulike samarbeidsmodeller.

Veileder – Kommune -politisamarbeid

Kommunene og politiet skal bidra til redusert kriminalitet og økt trygghet for innbyggerne. Begge aktørene har sentrale funksjoner innen forebygging, samfunnssikkerhet og beredskap.

Tiltaksplan for SLT-arbeidet, 2023-2026 – Barn og unge i en digital verden

Nes kommunes skal bidra til kunnskapsbasert innsats for oppvekstmiljø og oppveksttrender, som forebygger at barn og unge utsettes for rus og kriminalitet. Statistikk fra Ungdata og politiet, forskningsresultater og nasjonale føringer er viktig for å følge med på trender og utvikling. I tillegg vil kvalitative undersøkelser, gjennom samarbeid og samtaler direkte med barn, unge og berørte, være et viktig bidrag i utviklingen av rus- og kriminalitetsforebygging i Nes. En fireårig plan gir oss mulighet til å følge med på om arbeidet vi prioriterer og systematiserer gir ønsket effekt.

SLT handlingsplan 2020-2024 for rus og kriminalitetsforebygging i Moss

Fokuset i denne handlingsplanen er videreutvikling av det rus- og kriminalitetsforebyggende samarbeidet mellom kommunale enheter, politi og andre statlige og fylkeskommunale organer, samt frivillige organisasjoner og lokalt næringsliv gjennom SLT-modellen.

Samarbeidsavtale om politiråd mellom Moss kommune og Øst politidistrikt

Politirådet er et formalisert samarbeid mellom øverste ledelse i kommune og lokalt politi. Rådet skal være et strategisk organ for det lokale kriminalitetsforebyggende arbeidet, og sikre utveksling av kunnskap og erfaring mellom politi og kommune. En sentral tanke bak politirådene er at kunnskap om lokale problemer skal omsettes til samordnet innsats.

Samarbeidsavtale mellom Vindafjord kommune og Sør-Vest politidistrikt

Politirådet er et formalisert samarbeid mellom øverste ledelse i kommune og lokalt politi. Rådet skal være et strategisk organ for det lokale kriminalitetsforebyggende arbeidet, og sikre utveksling av kunnskap og erfaring mellom politi og kommune. En sentral tanke bak politirådene er at kunnskap om lokale problemer skal omsettes til samordnet innsats.

Samarbeidsavtale mellom Vegårdshei kommune og Agder politidistrikt

Politirådet er et formalisert samarbeid mellom øverste ledelse i kommune og lokalt politi. Rådet skal være et strategisk organ for det lokale kriminalitetsforebyggende arbeidet, og sikre utveksling av kunnskap og erfaring mellom politi og kommune. En sentral tanke bak politirådene er at kunnskap om lokale problemer skal omsettes til samordnet innsats.

Samarbeidsavtale mellom Vågan kommune og Nordland politidistrikt/Svolvær politistasjon

Politirådet er et formalisert samarbeid mellom øverste ledelse i kommune og lokalt politi. Rådet skal være et strategisk organ for det lokale kriminalitetsforebyggende arbeidet, og sikre utveksling av kunnskap og erfaring mellom politi og kommune. En sentral tanke bak politirådene er at kunnskap om lokale problemer skal omsettes til samordnet innsats.

Samarbeidsavtale mellom Ulstein kommune og Møre og Romsdal politidistrikt

Politirådet er et formalisert samarbeid mellom øverste ledelse i kommune og lokalt politi. Rådet skal være et strategisk organ for det lokale kriminalitetsforebyggende arbeidet, og sikre utveksling av kunnskap og erfaring mellom politi og kommune. En sentral tanke bak politirådene er at kunnskap om lokale problemer skal omsettes til samordnet innsats.

Samarbeidsavtale mellom Tromsø kommune og Tromsø politistasjonsdistrikt

Politirådet er et formalisert samarbeid mellom øverste ledelse i kommune og lokalt politi. Rådet skal være et strategisk organ for det lokale kriminalitetsforebyggende arbeidet, og sikre utveksling av kunnskap og erfaring mellom politi og kommune. En sentral tanke bak politirådene er at kunnskap om lokale problemer skal omsettes til samordnet innsats.

1 2 3 8

Ønsker du kontakt?

Finn din lokale SLT-koordinator, eller ta kontakt med oss.