Hva er ungdomsstraff?

Ungdomsstraff er en straffereaksjon spesielt for ungdom. Det er domstolen som bestemmer hvor lenge reaksjonen skal vare.

Ungdomsstraff kan vare fra seks måneder og opptil tre år, lengden avhenger blant annet av hvor alvorlig lovbruddet er.

Lurer du på hva slags krav som stilles til deg, og hva som kan skje hvis du ikke klarer eller vil følge opp din ungdomsplan?

Hvis du avslutter ungdomsstraff før du er ferdig, vil saken sendes tilbake til domstolen, som bestemmer hva som vil skje videre.