SLT-modellen

Etablering og organisering

Når man skal innføre SLT-modellen i en kommune, er det viktig med god organisering fra første stund. 

En god start vil være en vesentlig fordel i det videre arbeidet med rus- og kriminalitetsforebygging i kommunen. Dette vil gjøre det lang enklere å overbevise de involverte om gevinstene ved samhandling og bidra til at aktørene benytter nettverket.

Den konkrete implementeringen av SLT-modellen må tilpasses den enkelte kommunes forutsetninger og behov. Det er likevel enkelte elementer som må på plass for at samordningen skal fungere etter hensiktene. Du trenger samordning på tre nivåer og en koordinator som arbeider på tvers av sektorer og nivå, her oppsummert i figuren under:

I menyen til høyre har vi samlet informasjon som kan være til hjelp når man skal bygge opp eller videreutvikle et SLT-nettverk.

En godt utprøvd modell

SLT modellen har opphav fra Danmark der den går under navnet SSP (Skole, Social, Politi). Du kan lese mer om SSP hos Det Kriminalpræventive Råd. 

I Norge ble modellen introdusert på 1990-tallet av Det Kriminalitetsforebyggende Råd (KRÅD). Modellen er dermed godt utprøvd, og i 2008 ble SLT evaluert av  Politihøgskolen og Norsk institutt for by- og regionsforskning (OsloMet fra 2018).

Ønsker du kontakt?

Finn din lokale SLT-koordinator, eller ta kontakt med oss.