Aktuelt

Advokat anbefaler mekling i konfliktråd

– Advokater bør tilrettelegge for at konflikter kan løses utenfor domstolsapparatet, skriver Camilla Brandt som til daglig jobber som advokat og sertifisert mekler i Stiegler Advokatfirma.

Les mer

Hvem fikk tilskudd fra konfliktrådet i år?

På vegne av Justis- og beredskapsdepartementet forvalter konfliktrådet tre tilskuddsordninger; tilskudd til å forebygge og bekjempe vold i nære relasjoner, tilskudd til å forebygge kriminalitet og tilskudd til å forebygge radikalisering og voldelig ekstremisme. Her er en oppsummering av søknadene.

Les mer

Fem nye videoer:

Endelig er SLT-filmene her

Filmene om SLT er laget for å synliggjøre fordelene med SLT-modellen og alt det gode SLT-arbeidet. Etter to års ventetid er vi glade for å kunne dele filmene med dere.

Les mer

«Mathias» 18:

Fra vold og kriminalitet til positivt forbilde

«Mathias» nøt godt av respekten han fikk ved å være stor og sterk. Han løste både egne og andres konflikter med vold og var en gutt alle visste hvem var – fordi de var redd ham. Så ble han idømt ungdomsoppfølging i konfliktrådets regi.

Les mer
Konfliktrådet eller forliksådet?

Hva skiller konfliktrådet og forliksrådet?

Det er mange som blander forliksråd og konfliktråd, og det er det en grunn til – det høres jo  likt ut. Men det er noen viktige forskjeller du bør være oppmerksom på. Konfliktrådet er en statlig tjeneste som tilbyr mekling som metode for å håndtere konflikter, mens forliksrådet er første instans i rettsystemet.

Les mer

Konfliktrådet og fengsel

– Om eg er i fengsel eller i mekling ute, så er det som om tida stoppar, og eg er heilt til stades. Etter slike møte opplever eg takksemd av at andre lèt meg koma på besøk i liva deira. Det er meklar Oddny Wiig frå konfliktrådet Sør-Vest som fortel dette.

Les mer
1 4 5 6 7 8 10