Aktuelt

Statssekretær opptatt av konfliktløsning

John-Erik Vika, statssekretær i justis- og beredskapsdepartementet, besøkte torsdag 10. februar konfliktrådet Sør-Øst, i lokalene til sekretariatet for konfliktrådene. Statssekretæren uttrykte stor interesse for konfliktløsning, og mulighetene det gir for enkeltmennesker og lokalsamfunn.

Les mer
Bilde av Berit Hilmarsen som politistudent i 1978 og fra i dag.

Ønsker obligatorisk mekling

Berit Hilmarsen har hele 40 års erfaring fra politiet og er nå mekler i konfliktrådet på tredje året. Hun mener det burde vært obligatorisk mekling i alle saker der det er begått et lovbrudd. – Det er kanskje det viktigste jeg vil understreke fra et tidligere langt politiliv og min nåværende meklerfunksjon.

Les mer
Teamsbilde som viser ung.no-redaksjonen

Konfliktrådet svarer på ung.no

Konfliktrådet er ein del av svartenesta til ung.no – ein populær kanal for å ungdom mellom 13–20 år vende seg til. Det er mykje frustrasjon, redsel og sårbarheit i spørsmåla konfliktrådet tek imot, men òg mykje vilje til å ta ansvar. Svarpanelet forsøker å gi eit så raskt, konkret og godt svar som mogleg.

Les mer
Bilde av Ingri Heggli

Ingrid Heggli – derfor ble jeg mekler i konfliktrådet

Ingrid Heggli er en har åtte års erfaring fra arbeid med integritetskrenkende kriminalitet, og er mekler for konfliktrådet. – Jeg tror på den gjenopprettende dialogen for å få bearbeidet hendelser og komme seg videre i livet- både for utøver og fornærmede.

Les mer
Tegnet illustrasjon av en SLT-koordinator

SLT-konferansen 2021

Den 7. desember ble den årlige SLT-konferansen avholdt digitalt. Konferansen er en årlig fagkonferanse og møteplass for SLT-koordinatorer. Fikk du ikke med deg årets konferanse? Da kan du se den i opptak.

Les mer
Illustrasjonfoto: en arm med hansker og et brekkjern.

Ny dansk forskning:

– Konfliktråd virker overveldende godt

De første resultatene fra et større dansk forskningsprosjekt om bruk av konfliktråd i Danmark, er klare. Forskerne konkluderer med at ordningen har meget stor positiv effekt for både fornærmede og gjerningspersoner i straffesaker.

Les mer
Bilde av ungsommen i fully røykdykkerutstyr.

Fikk kjenne lovbruddet på kroppen

I fjor var "Sander" med på å starte en brann som la et næringsbygg i ruiner. Da straffegjennomføringen skulle avsluttes fikk han kjenne på hvordan brannmannskapene har det når alarmen går.

Les mer
Bilde av Johnny Karlsen, mekler

Derfor ble jeg mekler

Johnny Karlsen (65) ble mekler ved en tilfeldighet, men vervet har gitt ham mye - blant annet en stolthet over hvor mye flott ungdom vi har.

Les mer