Aktuelt

Erfaringsdeling som gagner samfunnet

80 personer deltok 15. og 16. november på den årlige SLT-konferansen, som er et samlingspunkt for landets koordinatorer innen samordning av lokale rus- og kriminalitetsforebyggende tiltak. Både deltakere og arrangører er godt fornøyd med samlingen.

Les mer

– Jeg har alltid ønsket meg tilbake

Else-Magrethe Totland Aarland (45 år) er ny leder av Konfliktrådet Vest. Hun har tidligere vært mekler i konfliktrådet, samt hatt en rekke andre stillinger med liknende tematikk. Med sin sterke fagkompetanse og brede erfaring gleder hun seg nå til å ta fatt på stillingen som leder for gjengen i vest.

Les mer

I sekstiåra med ny erfaring

Reidun Wahlquist og Raymond Dahlen tok i fjor meklerkurset til konfliktrådet, og har fungert som meklere i ett år nå! Hvilke erfaringer, refleksjoner og tanker har Drammensmeklerne etter sitt første år i konfliktrådets tjeneste?

Les mer

Advokat anbefaler mekling i konfliktråd

– Advokater bør tilrettelegge for at konflikter kan løses utenfor domstolsapparatet, skriver Camilla Brandt som til daglig jobber som advokat og sertifisert mekler i Stiegler Advokatfirma.

Les mer

Hvem fikk tilskudd fra konfliktrådet i år?

På vegne av Justis- og beredskapsdepartementet forvalter konfliktrådet tre tilskuddsordninger; tilskudd til å forebygge og bekjempe vold i nære relasjoner, tilskudd til å forebygge kriminalitet og tilskudd til å forebygge radikalisering og voldelig ekstremisme. Her er en oppsummering av søknadene.

Les mer

Fem nye videoer:

Endelig er SLT-filmene her

Filmene om SLT er laget for å synliggjøre fordelene med SLT-modellen og alt det gode SLT-arbeidet. Etter to års ventetid er vi glade for å kunne dele filmene med dere.

Les mer
1 3 4 5 6 7 10