Artikler

Barne- og ungdomskriminalitet i Oslo 2022

I går ble rapporten «Barne- og ungdomskriminalitet i Oslo 2022 - Utfordringer i ulike geografiske områder»  lansert på den årlige SaLTo-konferansen, som denne gangen ble avholdt på Deichmann i Bjørvika. Rapporten er skrevet av Annica Allvin og Tara Søderholm ved Felles enhet for forebygging (FF) og Oslo Politidistrikt.

Les mer

Fem nye videoer:

Endelig er SLT-filmene her

Filmene om SLT er laget for å synliggjøre fordelene med SLT-modellen og alt det gode SLT-arbeidet. Etter to års ventetid er vi glade for å kunne dele filmene med dere.

Les mer
Tegnet illustrasjon av en SLT-koordinator

SLT-konferansen 2021

Den 7. desember ble den årlige SLT-konferansen avholdt digitalt. Konferansen er en årlig fagkonferanse og møteplass for SLT-koordinatorer. Fikk du ikke med deg årets konferanse? Da kan du se den i opptak.

Les mer

Nettseminar

Ung, kriminell og utnyttet

Den 12. oktober inviterer RVTS Øst, RVTS Sør, RVTS Nord, RVTS Midt og RVTS Vest til et nasjonalt nettseminar om ungdom utnyttet til kriminalitet.

Les mer

Rapport fra unge eksperter:

Å eie sin egen historie

Denne rapporten er utarbeidet på oppdrag fra Barneombudet, av en gruppe ungdommer med erfaringer fra og behov for hjelp og støtte fra flere hjelpetjenester.

Les mer

Forskning

Nasjonal trygghetsundersøkelse

En nasjonal trygghetsundersøkelse, som er et samarbeidsprosjekt mellom NOVA (prosjektleder) ved OsloMet, Ideas2evidence og Frischsenteret, skal gi kunnskap om uro og utsatthet for lovbrudd i Norge.

Les mer

Frokostseminar

Ungdomskraft!

Statsforvalteren i Agder inviterer til frokostseminar med ungdommens ressurser som tema under Arendalsuka

Les mer

Oppvekstprofiler

Oppvekstprofiler 2021

Den 10. juni publiserte Folkehelseinstituttet årets oppvekstprofiler. Profilene er nyttige i SLT-arbeidet.

Les mer

Stortingsmelding:

Sammen mot barne-, ungdoms- og gjengkriminalitet

Denne stortingsmeldingen beskriver status, utvikling og utfordringer når det gjelder barne-, ungdoms- og gjengkriminaliteten i Norge. Regjeringens politikk er forebygging gjennom tidlig og samordnet innsats på tvers av sektorer.

Les mer